SUNSHINE FINTECH

Mô hình đầu tư Tài chính - Bất động sản 4.0

Sunshine App

Ứng dụng lần đầu tiên xuất hiện tạo ra một thị trường đầu tư hấp dẫn và ưu việt nhất
 • Sunshine Homes
 • Sunshine Services
 • Sunshine Pay
 • Smart Living
 • Sunshine Mall
 • Sunshine School
 • Sunshine Renting
 • Property Transfer
 • Sunshine Resort
 • Fintech
 • Sunshine Credit
 • Sunshine Cab
 • Sunshine Health
 • Sunshine TV
Mua nhà và Đầu tư tài chính trên nền tảng kỹ thuật Số

Siêu ứng dụng

Tích hợp đầy đủ công năng

Lần đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện một “Super App” – Một ứng dụng thay cho mọi ứng dụng, tích hợp đầy đủ các công năng mua bán, chuyển nhượng, và cho thuê BĐS; shopping online; đầu tư tài chính; cấp tín dụng cá nhân; trải nghiệm nghỉ dưỡng và đăng ký các tiện ích dịch vụ cao cấp.

Sunshine Homes

 • Mua bán bất động sản
 • Cho thuê bất động sản
 • Chuyển nhượng bất động sản

Một thị trường đầu tư trong thế giới phẳng

 • Chuyển nhượng
 • Cho thuê
 • Mua nhà
 • Đầu tư
 • Tín dụng
 • Mua sắm
 • Đặt xe
 • Giải trí
 • Tin tức thị trường

Sunshine App - Số hóa giao dịch

Click để tải App

An Application
For All Applications